SITEMAP

Logo
 

 

Home (met info-film)

 

Informatie

 

Bezinning

 

Nieuws/Agenda

 

Uitvaartbegeleiding

 

Rituelen en symbolen

 

Mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking

 

Cursusaanbod en workshops

 

Linken

 

Contact

 

twitter

 

 

MENSEN MET EEN (ERNSTIGE) VERSTANDELIJKE BEPERKING

 

Een afscheid voor mensen met een verstandelijke beperking vraagt om een belevingsgerichte, zintuiglijke benadering.
De Lethe verzorgt sfeervieringen op de woongroep of bij de uitvaartplechtigheid.
Deze vieringen worden vooraf samen met betrokkenen voorbereid.
Ook is voor deze doelgroep cursussen of workshops mogelijk.

Daarnaast kan De Lethe persoonlijke ondersteuning bieden bij stervensbegeleiding, rouwverwerking of andere belangrijke levensthema’s.

 

1. Rouwverwerking en stervensbegeleiding
bij mensen met een (ernstig) verstandelijke beperking.

We zijn vaak geneigd te denken dat mensen met een verstandelijke beperking “anders” rouwen.
Dit komt, omdat je vaak denkt dat ze het niet begrijpen, of niet aankunnen of andersom juist alles tot in detail willen weten!

Mensen met een (ernstig) verstandelijke beperking  rouwen niet “anders” rouwen, maar beleven rouw anders.
Nu is rouwen een persoonlijk proces.
Iedereen beleeft rouw anders.
Als mensen rouwen we allemaal, wie of wat we ook zijn en waar we op de wereld ook wonen. Dus ook mensen met een verstandelijke beperking.
Alleen is het interessant om te kijken en te ontdekken hoe die rouw beleefd wordt.

 

2. Hoe rouwen mensen met een (ernstig) verstandelijke beperking?

Hoe (ernstig)verstandelijk gehandicapten rouwen hangt af van wat jij ziet, hoort, voelt en vervolgens interpreteert.

Zicht krijgen op hoe mensen met een verstandelijke beperking rouwen vraagt dus in de eerste plaats:

  • zicht te krijgen op je eigen visie rondom leven en dood.

  • Wat je aan eigen ervaringen rondom verlies en rouw mee hebt gemaakt

  • Hoe daardoor je houding naar anderen bepaald wordt

De manier waarop je dit zelf bewust bent, zal de manier waarop je naar die “ander” kijkt bepalen.

 

3. Persoonlijke begeleiding en ondersteuning

 

 
Froukje Wesseling-Schilstra - Master de Jongwei 20 A - 9219 VN - De Tike - Tel.: 0512 46 15 18 - Mobiel: 06 51 64 83 67 - @mail: info@de-lethe.nl
K.v.K. Leeuwarden: 50866893