SITEMAP

Logo
 

 

Home (met info-film)

 

Informatie

 

Bezinning

 

Nieuws/Agenda

 

Uitvaartbegeleiding

 

Rituelen en symbolen

 

Mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking

 

Cursusaanbod en workshops

 

Linken

 

Contact

 

twitter

 

 

UITVAARTBEGELEIDING

 

De Lethe wil ondersteuning en begeleiding bieden bij afscheid en overlijden. Belangrijk is daarbij, dat het levensverhaal van iemand een plaats kan krijgen.
Maar vooral ook, dat er in samenwerking met anderen op een warme, creatieve en persoonlijke manier afscheid genomen kan worden. Bij het afscheid wordt vaak, indien gewenst, gebruik gemaakt van passende rituelen en symbolen.
Meestal is het zo, dat als er een dierbare is overleden, dat je maar af moet wachten wie er binnen komt om het afscheid voor je te regelen.
Dit geldt soms voor de uitvaartverzorger, als je hier nog geen kennis mee hebt gemaakt, maar ook met degene die gevraagd wordt om het levensverhaal betekenis te geven.

Als begeleider ervaar ik andersom precies hetzelfde.
Zomaar kom ik een familiekring binnenstappen om het persoonlijke levensverhaal van een dierbare op te tekenen. Dit is vaak een privé gebeuren.
Want het levensverhaal is een persoonlijk verhaal.
Bovendien staat de overleden persoon vaak in verbinding met zijn naaste familie, verwanten of andere dierbaren. Er wordt dan ook altijd namens de overledene gesproken, gedacht en gehandeld omdat immers zijn of haar wensen voorop staan.
Daarnaast kenmerkt het levensverhaal zich vaak door vele fijne geluksmomenten, maar soms ook door schaduwkanten.

Voor mij als begeleider is het van belang, dat ik recht kan doen aan iemands levensverhaal.
Daarvoor is het nodig, dat je ook in oprechtheid en in vertrouwen de verhalen met elkaar kunt delen.
Daarvoor is een goed contact een belangrijke voorwaarde.
Als begeleider ben ik van die verhalen afhankelijk want dat bepaalt vaak ook de manier waarop er afscheid genomen kan worden.
Aan de andere kant bepaal je zélf als naaste familie, verwanten of betrokkenen wat verteld kan worden en wat niet.
Ieder heeft daarin ook zijn eigen gebied waar soms grenzen liggen. Die grenzen mogen ook te allen tijde benoemd worden.
Dat geeft meestal ook heel veel rust. Ik hoef en moet als begeleider niets, maar ik mag meelopen.

Daarom is het vaak ook zo jammer, als men pas iemand inschakelt op het moment, dat er daadwerkelijk iemand is overleden.
Het is echt aan te raden om al op een eerder moment in contact te treden met de uitvaartverzorger, maar ook om op zoek te gaan naar iemand die het levensverhaal zou kunnen verwoorden tijdens het afscheid.
De praktijk leert, dat er voortijdig al zoveel zaken geregeld kunnen worden, zodat er op het moment van overlijden, veel meer rust is in de dagen die vooraf zullen gaan aan de uitvaart.

Zo begeleid ik bijvoorbeeld ook mensen die door ziekte in de laatste levensfase verkeren. Het is bijzonder om het levensverhaal van deze mensen zelf te horen. Maar ook de wensen voor de uitvaart kunnen vastgelegd worden.

Daarnaast kan ik, als dat wenselijk is, ook gebruik maken van passende rituelen en symbolen, die helpen om het leven af te ronden of om andere zaken te voltooien.
Tijdens en na de uitvaart krijgen die rituelen en symbolen vaak alleen maar meer betekenis voor de mensen die achterblijven.

Aan de andere kant hoef ik ook niet altijd zelf betekenis aan het levensverhaal te geven.
In samenwerking met de naaste betrokken kan ik ook voor de begeleiding en ondersteuning zorgen, zodat mensen het levensverhaal zélf kunnen verwoorden.
Een eigen bijdrage is voor het eigen rouwverwerkingsproces vaak alleen maar helend.

Kortom ‘De Lethe’ biedt ondersteuning op vele levensterreinen.
U kunt vrijblijvend met mij contact opnemen.

 

 

Froukje Wesseling-Schilstra - Master de Jongwei 20 A - 9219 VN - De Tike - Tel.: 0512 46 15 18 - Mobiel: 06 51 64 83 67 - @mail: info@de-lethe.nl
K.v.K. Leeuwarden: 50866893